Advisering project en directievoering

  • Home
  • Advisering project en directievoering

Directievoering en projectbegeleiding

Met de inzet van deskundige toezichthouders tot en met de inzet van de Hoger Veiligheidskundige kunnen wij een sloopwerk, asbestsanering en bodemsanering in goede banen houden.
Wij kunnen desgewenst het gehele sloopproces bewaken of op specifieke momenten controles uitvoeren. De directievoerder zal namens de opdrachtgever de verantwoordelijkheid dragen voor de goede uitvoering van het werk. Hij zal zich daartoe richten op het bestek, het V&G plan, de vergunning eisen, de omgevingsfactoren, de planning etc., veranderingen in het werk, veiligheidssituaties, meer- en minder werk worden door de directievoerder getoetst en gecontroleerd.

De toezichthouder op het sloopwerk zal tijdens het slopen de juiste aanpak en de veiligheidsmaatregelen bewaken. Op veel werken is het voldoende als de toezichthouder op belangrijke momenten aanwezig is. Vaak is het niet noodzakelijk dat de toezichthouder altijd aanwezig is. Deze vorm van “partieel toezicht” is voldoende effectief en bespaart kosten. Van alle toezicht worden verslagen gemaakt die worden ingebracht in het projectoverleg. De toezichthouder zal ingrijpen wanneer ongeoorloofde handelingen plaatsvinden.