Arbo / KAM

KAM advies

 

De Risico Inventarisatie- en Evaluatie is een uit de Arbowet voortvloeiende verplichting voor alle werkgevers. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie dient deze te worden opgesteld en/of te worden gecontroleerd door een (gecertificeerde) veiligheidskundige.

De ISO 9001:2015 -norm vraagt een contextanalyse waarbij de risico’s en kansen voor uw organisatie worden geïnventariseerd en geëvalueerd.

Onze adviseurs en veiligheidskundigen adviseren en ondersteunen uw organisatie bij: 

 • Risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E’s);
 • Functie risico-inventarisatie en –evaluaties (functie RI&E’s);
 • Milieu risico-inventarisatie en –evaluaties (milieu RI&E’s);
 • Taak- en risicoanalyses (TRA’s);
 • Risico- en kansanalyses;
 •  
 • Verdiepende RI&E
 • Toetsing van RI&E door kerndeskundige (HVK/AH)
 • Werkplek inspecties/ kantoor/ project audits
 • Klimaat kantoren
 • Veiligheidskundige ondersteuning

Onze Middelbare- en Hogere Veiligheidskundigen adviseren en ondersteunen organisaties bij het voldoen aan de Arbo-, Milieu- en overige wet- en regelgeving.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de geldende normen is de inzet van een Veiligheidskundige noodzakelijk en/of gewenst. Het betreft o.a. het opstellen, controleren en accorderen van V&G plannen, begeleiding van bodemsanerings- en (asbest)sloopwerkzaamheden en start- werkinstructies.

Indien gewenst kunnen onze adviseurs de functie van KAM-coördinator voor uw organisatie of risicovolle projecten invullen.