Certificering

Begeleiding naar certificering

 

Tatec BV begeleidt organisaties naar certificatie op het gebied van:

 • Chroom-6 veilig verwijderen
 • NEN-EN-ISO 9001 (algemene kwaliteitscertificering) 
 • NEN-EN-ISO 14001 (milieuzorgsysteem) 
 • VCA* (beperkt veiligheidscertificaat aannemers) 
 • VCA** (uitgebreid veiligheidscertificaat aannemers) 
 • VCA**/Petrochemie (zeer uitgebreid veiligheidscertificaat aannemers in chemische industrie) 
 • Procescertificaat asbestverwijderingsbedrijf (voorheen SC-530) (procescertificaat asbestsanering) 
 • SVMS-007 (procescertificaat veilig en milieukundig slopen) 
 • SIKB 7000 (beoordelingsrichtlijn uitvoering (water)bodemsaneringen) 
 • SIKB 7001 (procescertificaat landbodemsanering met conventionele methoden)
 • Begeleiding omvat het opzetten van het zorgsysteem, documentatie en handboek, implementatie, toetsing en (laten) certificeren.

 

Onderhoud kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem vraagt onderhoud. Bij wijziging van normen of bij uitbreiding van het bedrijf dient ook het kwaliteitszorgsysteem te worden aangepast. Tatec BV voert voor vele bedrijven het onderhoud uit aan het zorgsysteem en het handboek. In de praktijk betekent dit een stevige ondersteuning voor de interne kwaliteits-coördinator, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van interne audits, het doorvoeren van verbeteringen, het houden van toolbox meetings (veiligheidsbesprekingen), uitvoeren van ongevalsonderzoek en directiebeoordeling. Enkele bedrijven ervaren een dusdanige lastenverlichting, dat men het gehele kwaliteitsmanagement aan ons bureau overlaat. Wij nemen daarmee een hele zorg uit handen van de verantwoordelijke bedrijfsleider zodat deze zich optimaal kan richten op kerntaken.

Kwaliteitszorg

In onze afdeling kwaliteitszorg houden wij ons bezig met het opzetten en implementeren van diverse kwaliteitssystemen bij bedrijven.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • de sloopbranche;
 • de asbestverwijderingsbranche;
 • de aannemerij in zijn algemeen.

Diverse kwaliteitssystemen kunnen wij opzetten en onderhouden, zoals “Procescertificaat Asbestverwijderingsbedrijf”, “certificaat Veilig en Milieukundig slopen (SVMS-007), certificaten VCA* en VCA**, certificaat NEN-EN-ISO-9001 en certificaat NEN-EN-ISO-14001.

Alle systemen kunnen wij ook ondersteunen en onderhouden. Wij verrichten bijvoorbeeld de interne audits, de directiebeoordeling, werkplekinspecties etc. De uitgevoerde werkzaamheden worden gerapporteerd conform de eisen van de normen. Desgewenst kunnen wij aanwezig zijn tijdens de door een Certificerende Instelling (CKI) uit te voeren audits.

Garantie: nog nooit is een bedrijf dat wij hebben begeleid naar een certificaat afgewezen! Succes is ons streven!

Als onderdeel van de kwaliteitszorg verrichten wij ook: 

 • uitvoering RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) met toetsing door gecertificeerd HVK;
 • projectrisico beoordelingen;
 • opstellen project veiligheidsplan;
 • taakrisico beoordelingen;
 • toolbox meetings op locatie.

Detachering

 • Hogere Veiligheidskundige (HVK)
 • Middelbare Veiligheidskundige (MVK)
 • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)